Tại sao condotel không được cấp sổ

09.7170.8998 ĐĂNG KÝ
X