Hệ số sử dụng đất tiếng Anh là gì

09.7170.8998 ĐĂNG KÝ
X