Đất nằm trong quy hoạch có được xây nhà không

09.7170.8998 ĐĂNG KÝ
X