Chủ đầu tư dự án khu nhà ở không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi chưa xây dựng nhà ở

09.7170.8998 ĐĂNG KÝ
X